Telvin Hüsn-ü Hat Sahaf Şiir
Anasayfa > Sahaf > ORDUYA HİTÂBE-İ ŞÜKRÂN22.10.2011

ORDUYA HİTÂBE-İ ŞÜKRÂN


 


Harb Matbû‘ât Karargâhından:


                     


Çanakkal‘a Cebhe-i Harbini ziyaretle bu sabah avdet eden hey’et-i edebiyenin orduya hitâbe-i                       şükrânıdır:


Ey vatanın kurucu ve kurtarıcı kahramân ordusu ! Biz, memleketin düşünen ve duyan evlâtları nâmına size geldik. Alnımızda yüksek bir millî gurur, gönlümüzde derin bir minnet ve şükrân, beynimizde kuvvetli bir îmân ile babalarınızın ölülerini mezarlarında sevinçle titreten, dost ve düşman beş dünyânın bütün halkını şaşkınlıklara düşüren, milletiniz için tarihlerde altun yapraklar hazırlayan kahramanlıklarınızı yakından görmeğe geldik. Kilidini açmağa uğraşan hâ’in elleri, toprağını çiğnemeğe çabalayan nâ-merd ayakları kırdığınız mukaddes Hâkân ve Halîfe yurdundan ( 480 ) yıl evvel Ayasofya’nın minâresinden okunan ilk ezânla târihin bir devri kapanıp yeni bir devri başladığını dünyaya i‘lân eden büyük Fâtih’in büyük mîrâsı İstanbul’dan sonra onun arkasında ona bakan sevgili Anadolu’dan size selamlar ve hürmetler getirdik.


Oralarda büyük Pâdişâhımız’dan en küçük adama kadar herkes sizi ve sizler gibi Kafkasya, Irâk ve Mısır yollarında aynı emel ve duygu ile çarpışan arkadaşlarınızı düşünüyor, sizinle övünüyor. Belleri bükülmüş ihtiyarlar titreyen ellerini ulu Tanrı’ya uzadarak size du‘â ediyorlar. Kadınlar bir ana sevgisi, şefkatiyle yaralılarınıza bakıyorlar. Çocuklar şânlı cenklerinizin hikâyelerini dinleyerek küçük yüreklerinde tohumlanan vatan aşkını ve düşman kînini yarın için besleyip büyütüyorlar.


Biz geldik; muhârebe meydanlarını dolaşıp yiğitliklerinizin şerefli örneklerini gördük; şimdi göğüslerimiz kabararak İstanbul’a dönüyoruz. Orada gözlerimizle gördüğümüz kahramanlıklarınızı bütün kardaşlarınıza


Söyliyeceğiz, son felâketde yerlere eğilen alnımızı nasıl dünya tarihinde emsâli görülmemiş bahadırlıklar, fedâkârlıklarla göklere kaldırdığınızı anlatacağız. Ey Müslümânlık ve Türklük nâmusunu, şerefini mübârek kanıyla yıkayan ordu! Bolayır’da Şehzâde Süleymân’ın, Lâlâ Şâhin’in düşman gülleleriyle vîrân olmuş mezarları mağrûr ve hayrân sana bakıyor. Düşmanların bile senin merdliğini alkışlıyor. Gölgesi altında  arslanlar gibi döğüşerek yükseltdiğin ay yıldızlı al bayrak haşre kadar câmi‘lerimizin, türbelerimizin üzerinde parlasın. Şehîdlerinin ruhları göklere yükselirken gâzîlerinin damarlarında kîn ve imtikâm kaynasın. Ölürsen Allah’ın cenneti, kalırsan milletin minneti senindir. Sen vârol düşmanlarımız kahrolsun.


                                                                                                                                             ( Millî )


İKDÂM Gazetesi’nin orijinal nüshâsından Latin harflerine çevrilmiştir.                                                                                                                                                            


(24 Temmuz 1915- Mîlâdî)


(11 Ramazan 1333- Hicrî)


(11 Temmuz 1331- Rûmî)


Yorumlar

Güvenlik Kodu

vahiy  insan  şehir  revelation  ahlâk  etik  ethica  nüzhet yalan estetik  metafizik  ebrah doğu  batı  fıtrat  creation  yaratılış  iyilik  kötülük  dürüstlük  eşref-i mahlûkat  kişilik  asâlet  cesâret  vefâ  sadâkat  ihânet  yalan  immoralist  mitoloji  belh’um adâl  aere perennius  antere  genetik  şuur  terbiye  muâşeret  muâşaka  muvâsalat  firâk  zarâfet  letâfet  ferâset  panteon   rolyef  fresk  heykel  portre  gravür   ideal  ülkü  ülkücü   kerbelâ  aşk keşke  cennet  cehennem  araf  âdem  havva  hâbil  kâbil  elma  haz  hayâ  hicap  gurur  hürriyet  adâlet  musâvat  agnostic  akıl  dacret  locig  analytical  antiq  aristokrasi  kûrûn-i vustâ  giyotin  hakikat  hikmet  paradox  dialectic  tenkit  stoa  akademia  logos  logos spermaticos  felâsife  gelenek  hermeneutic  semantic  hint  upanişad  mutezile  ihvân-ı safa  ilk neden   iskenderiye okulu  medinetü’l fâzıla   hürriyet  kölelik  rönesans  ütopya  rethoric allah’ın kulu abdullah muhammed  kur’ân  endülüs ibn-i rüşd  aristotales  şeyh gâlip  farâbi  platon  sokrat   marcus aurelius  galile  mimar sinan  kirkedard  farabi  ibn-i sina   ibn-i hâldun  kafka  taşköprülüzâde  gazâli  musa cârullah  şemseddin sâmi frasheri  bergson  enver paşa  muhammed ikbal  hayyam  mehmet âkif  yâkup cemil  şems  ibn-i haldun  mevlâna  ali şeriâti  fuzulî  ebu’l âlâ el maarrî  ahmet mithat efendi  cemil meriç  nâmık kemal  ahmed hamdi tanpınar  kemal tahir  yahya kemal  cahid zarifoğlu  dostoyevski  tolstoy  knut hamsun  nietzsche  oğuz atay gogol  albert camus  descartes  herman hesse  puşkin  halil cibran  kaşgarlı mahmut  tevfik fikret  cenap şehabettin  neyzen tevfik  motzart  bach  mahler  tarkovski  suç ve  cezâ   anna karenina  madonna  prag  istanbul  çocuk kalbi  sn. petersburg  soljenitsin  marks  kant  heraklit  hegel  el-hamra  endülüs  kâmus u türkî  redhouse  wagner  kâmus u okyanus  lugat-i fransevî  iliria shqip  meydan larusse  şakâyık-ı nûmâniye  mevzuâtü’l ulûm  abdülkadir merâgi  ıtrî  muhammed esed  michelangelo van gogh  cezanne  rembrand  monet  hoca ali rıza  ulysess gaze  eleni karaindrou  sezen aksu  golha  farid farjad  osman hamdi

Tasarım : ATS