Telvin Hüsn-ü Hat Sahaf Şiir
Anasayfa > Sahaf > - Müslümânlarla Ermeniler- 12.11.2011

GAZETELER                 Yerli


 


- Müslümânlarla Ermeniler-


Münâferet-i kavmiye mi vardı? Anadolu’nun en derin köşelerine kadar gidilse görülür ki Ahmed askere gidecek olursa çiftini çubuğunu komşu Artin’ne bırakır, Artin iş bulmak içün uzak bir şehre gidecek olsa evlâd-ü-iyâlini Ahmed’e tevdî‘ eder. İstanbul sokaklarına bakılsa Ermeni mağazalarında Türklerin, Türk mağazalarında Ermenilerin muhâfızlık etdiğine dikkat olunur. Çarşıda basmacı Manuk Ağa beş dakika gaybûbet etmek içün dükkâını çorapcı Süleymân Efendi’ye terk eder. Kibâr-ü-sigârdan (büyükler ve küçükler) bir Türk Mu‘âmelât-ı mâliyesine ‘âid bir işi bir Ermeni dostunun nâmus ve vicdânına bırakır, bu iki anasır yekdiğerine öyle emîndir ki köylerde, mahallelerde, hayât-ı zevk-ü-sa‘îde, hattâ Türk uşâk kullanan Ermeni, Ermeni hizmetkâr kullanan Türk evlerinde tamâmiyle yek-diğerine karışmışdır.


Ne münâferet-i mezhbiye ! Ne münâferet-i kavmiye!


Avrupalılar bize sorabilirler: Lâkin arada mukâtelât-ı ‘umûmiye vardı, bu gayr-i kâbil-i inkâr idi. Buna ne denebilirdi?


Bu su’âle, memleketi anlamayan, bu memlekete ‘âid mesâ’il-i hayâtiye ve ictimâ‘îyenin üzerinden hep kuş bakışı bir nigeh-i-ihmâl ile geçen Avrupa’nın bu su’âline, bizler, Türklerle Ermeniler acı bir tebessümle güleriz ve deriz ki : - Hâyır, Mukâtelât-ı ‘umûmîye de yok idi, altı yüz sene Türklük ve Ermenilik düşünülmeyen, altı yüz senenin her türlü müsâ‘adât-ı vesî‘asından istifâde edilmiyerek düşünülmemiş olan bir mes’elenin altı yüz sene sonra kâfe-i revâbıt-ı tekâfüliye-i ictimâ‘iyeyi ( Bütün sosyal dayanışma bağlarını) parçalayacak bir kuvvetle icrâ-yı hükm etmesine nasıl ihtimâl verilir?


- Servet-i Fünûn-


 (TANİN Gazetesi’nin orijinal nüshasından Latin harflerine çevrilmiştir.)


11    Receb 1326


26 Temmuz 1324


26 Temmuz 1908


Yorumlar

Ali Akgün

Askerdeki ermeni arkadaşım bana "çocukken sokakta bize top oynatmazlardı, defol git, ermeni piçi!" derlerdi demişti, hangi teşkilatın koyu savunucusu olduğumu bildiği halde, çok utanmıştım, ıstanbul'a sonradan giden vatandaşlarımızın yaptığı yüzlerce yıllık ıstanbullu ermenilere takınılmış bu tavırdan ötürü, bu kültürel yozlaşmadır, bizim medeniyetimizin güzelliğiydi bizi biz yapan, ıstanbul'u güzel kılan ise sakinlerinin medeni olmasıydı, islam'ı yaşayarak inşallah yıkılmış medeniyetimizin kerpiçlerini yerine yeniden koyacağız

Güvenlik Kodu

vahiy  insan  şehir  revelation  ahlâk  etik  ethica  nüzhet yalan estetik  metafizik  ebrah doğu  batı  fıtrat  creation  yaratılış  iyilik  kötülük  dürüstlük  eşref-i mahlûkat  kişilik  asâlet  cesâret  vefâ  sadâkat  ihânet  yalan  immoralist  mitoloji  belh’um adâl  aere perennius  antere  genetik  şuur  terbiye  muâşeret  muâşaka  muvâsalat  firâk  zarâfet  letâfet  ferâset  panteon   rolyef  fresk  heykel  portre  gravür   ideal  ülkü  ülkücü   kerbelâ  aşk keşke  cennet  cehennem  araf  âdem  havva  hâbil  kâbil  elma  haz  hayâ  hicap  gurur  hürriyet  adâlet  musâvat  agnostic  akıl  dacret  locig  analytical  antiq  aristokrasi  kûrûn-i vustâ  giyotin  hakikat  hikmet  paradox  dialectic  tenkit  stoa  akademia  logos  logos spermaticos  felâsife  gelenek  hermeneutic  semantic  hint  upanişad  mutezile  ihvân-ı safa  ilk neden   iskenderiye okulu  medinetü’l fâzıla   hürriyet  kölelik  rönesans  ütopya  rethoric allah’ın kulu abdullah muhammed  kur’ân  endülüs ibn-i rüşd  aristotales  şeyh gâlip  farâbi  platon  sokrat   marcus aurelius  galile  mimar sinan  kirkedard  farabi  ibn-i sina   ibn-i hâldun  kafka  taşköprülüzâde  gazâli  musa cârullah  şemseddin sâmi frasheri  bergson  enver paşa  muhammed ikbal  hayyam  mehmet âkif  yâkup cemil  şems  ibn-i haldun  mevlâna  ali şeriâti  fuzulî  ebu’l âlâ el maarrî  ahmet mithat efendi  cemil meriç  nâmık kemal  ahmed hamdi tanpınar  kemal tahir  yahya kemal  cahid zarifoğlu  dostoyevski  tolstoy  knut hamsun  nietzsche  oğuz atay gogol  albert camus  descartes  herman hesse  puşkin  halil cibran  kaşgarlı mahmut  tevfik fikret  cenap şehabettin  neyzen tevfik  motzart  bach  mahler  tarkovski  suç ve  cezâ   anna karenina  madonna  prag  istanbul  çocuk kalbi  sn. petersburg  soljenitsin  marks  kant  heraklit  hegel  el-hamra  endülüs  kâmus u türkî  redhouse  wagner  kâmus u okyanus  lugat-i fransevî  iliria shqip  meydan larusse  şakâyık-ı nûmâniye  mevzuâtü’l ulûm  abdülkadir merâgi  ıtrî  muhammed esed  michelangelo van gogh  cezanne  rembrand  monet  hoca ali rıza  ulysess gaze  eleni karaindrou  sezen aksu  golha  farid farjad  osman hamdi

Tasarım : ATS