Telvin Hüsn-ü Hat Sahaf Şiir
Anasayfa > Sahaf > Mustafa Kemâl Paşa’nın Nutku25.11.2011

Mustafa Kemâl Paşa’nın Nutku


-----------********-----------Ölmez bu vatan farz-ı muhâl ölse de hattâ


Çekmez kürrenin sırtı bu tâbût-u cesîmi------------********----------Ankara, 1Mart ( Anadolu Ajansı ) – Türkiye Büyük Millet Meclisi bu gün öğleden sonra saat bir buçukda Mustafa Kemâl Paşa Hazretleri’nin riyâsetleri altında üçüncü devre-i ictimâ‘iyyesinin ilk ictimâ‘ını akd etmişdir. Paşa Hazretleri bu münâsebetle iki sa‘at kadar devam eden bir nutk-u iftitâhî ( açılış nutku) îrâd etmişlerdir. Paşa Hazretleri memleketin siyâsât-ı dâhiliyye ve hârîciyyesini  ‘arîz ve ‘amîk  teşrîh buyurmuş ve geçen sene zarfında meclîsin ve muhtelif devâir-i devletin fa‘âliyeti hakkında  îzâhât vermişlerdir. Bu nutuklarına:Ölmez bu vatan farz-ı muhâl ölse de hattâ


Çekmez kürrenin sırtı bu tâbût-u cesîmibeytiyle nihâyet vermişdir. ( Sürekli alkışlar )Sürekli alkışlarla karşılanan nutku müte‘âkkib millet yolunda ahrâr-ı şehâdet eden kahramânlarımızın ervâh-ı mübârekesine bütün ‘azâ tarafından kâimen (ayakta) Fâtiha ithâf edilmiş ve devre-i ictimâ‘iyye bidâyeti münâsebetiyle Rus ve Azerbaycân sefirleri tarafından Büyük Millet Meclîsi’ne gönderilen tebrîknâmeler kırâat olunarak cevâben teşekkürnâme yazılması takarrür etmişdir. Sâmi‘în locasında süferâ, ricâl ve ahâliden bir çok zevât hazır bulunuyorlardı.(Resim altı): Millet Meclîsi huzûrunda gâyet mühim bir nutk îrâd eden Mustafa Kemâl Paşa Hazretleri
Tercümân-ı Hakîkat Gazetesi’nden3 Receb 1340 ( Hicrî )


2 Mart 1338 ( Rûmî )


2 Mart 1922 ( Mîlâdî )
Yorumlar

Güvenlik Kodu

vahiy  insan  şehir  revelation  ahlâk  etik  ethica  nüzhet yalan estetik  metafizik  ebrah doğu  batı  fıtrat  creation  yaratılış  iyilik  kötülük  dürüstlük  eşref-i mahlûkat  kişilik  asâlet  cesâret  vefâ  sadâkat  ihânet  yalan  immoralist  mitoloji  belh’um adâl  aere perennius  antere  genetik  şuur  terbiye  muâşeret  muâşaka  muvâsalat  firâk  zarâfet  letâfet  ferâset  panteon   rolyef  fresk  heykel  portre  gravür   ideal  ülkü  ülkücü   kerbelâ  aşk keşke  cennet  cehennem  araf  âdem  havva  hâbil  kâbil  elma  haz  hayâ  hicap  gurur  hürriyet  adâlet  musâvat  agnostic  akıl  dacret  locig  analytical  antiq  aristokrasi  kûrûn-i vustâ  giyotin  hakikat  hikmet  paradox  dialectic  tenkit  stoa  akademia  logos  logos spermaticos  felâsife  gelenek  hermeneutic  semantic  hint  upanişad  mutezile  ihvân-ı safa  ilk neden   iskenderiye okulu  medinetü’l fâzıla   hürriyet  kölelik  rönesans  ütopya  rethoric allah’ın kulu abdullah muhammed  kur’ân  endülüs ibn-i rüşd  aristotales  şeyh gâlip  farâbi  platon  sokrat   marcus aurelius  galile  mimar sinan  kirkedard  farabi  ibn-i sina   ibn-i hâldun  kafka  taşköprülüzâde  gazâli  musa cârullah  şemseddin sâmi frasheri  bergson  enver paşa  muhammed ikbal  hayyam  mehmet âkif  yâkup cemil  şems  ibn-i haldun  mevlâna  ali şeriâti  fuzulî  ebu’l âlâ el maarrî  ahmet mithat efendi  cemil meriç  nâmık kemal  ahmed hamdi tanpınar  kemal tahir  yahya kemal  cahid zarifoğlu  dostoyevski  tolstoy  knut hamsun  nietzsche  oğuz atay gogol  albert camus  descartes  herman hesse  puşkin  halil cibran  kaşgarlı mahmut  tevfik fikret  cenap şehabettin  neyzen tevfik  motzart  bach  mahler  tarkovski  suç ve  cezâ   anna karenina  madonna  prag  istanbul  çocuk kalbi  sn. petersburg  soljenitsin  marks  kant  heraklit  hegel  el-hamra  endülüs  kâmus u türkî  redhouse  wagner  kâmus u okyanus  lugat-i fransevî  iliria shqip  meydan larusse  şakâyık-ı nûmâniye  mevzuâtü’l ulûm  abdülkadir merâgi  ıtrî  muhammed esed  michelangelo van gogh  cezanne  rembrand  monet  hoca ali rıza  ulysess gaze  eleni karaindrou  sezen aksu  golha  farid farjad  osman hamdi

Tasarım : ATS