Telvin Hüsn-ü Hat Sahaf Şiir
Anasayfa > Sahaf > Yıldızların ‘Aşkı20.04.2012

Yıldızların ‘Aşkı


 


Hilkat her şey gibi onları da çift yaratmış, sonra birbirlerine karışdırarak fezânın


lâ-yetenâhîlikleri içine serpmişdir. Ve onlar, ilk yaratıldıkları günden ta kâ’inâtın soğuyub parçalanacağı dakîkaya kadar dönerek, çırpınarak, koşarak… Eşlerini ararlar.


İşte hilkatin yegâne büyük günâhı buradadır…


Arzda sıcak eller birbirini tutar, sarı ve siyah saçlar birbirine karışır, kelebekler çiçekleri öper; nehirlerin sarışın suları, mâvi denizi bulmak için durmadan koşar ve kavuşurlar; ve bulutlar yüksek tepelerde dinlenir… Yalnız yıldızlar…


Onlar eşlerine ebediyen uzak, ebediyen birleşmemeğe mahkûm, belki bir gurûrun günâhıyla müebbeden hâsir, dönerek, çırpınarak, yanarak… Fezânın mâvi nihâyetsizliği içinde bir ümîd ararlar…


Ba‘zıları çok tahammülsüz ve kıskançdır: Kendi mahrûmiyetine karşı istihzâ ile bakub gülen bir çift görünce kalbi bir ‘azâbla erir, ve intikâmının cür’etiyle bir göz yaşı gibi arza akar. Fakat, heyhât, mes‘ûd çiftler bir az daha birbirine sokulur; biri: Şihâb! Der, öteki güler…


Zühre’nin feryâdı Müşterî’ye ebediyyen meçhûl, Neptün’ün hicrânı Zühal’e dâ’imâ yabancıdır. Hepsi birbiri için yanar ve hepsi, yalnızlığının ıztırâbı içinde, soğuyub parçalanmağa mahkûmdur. Büyük ve temiz ‘aşklarının büyük ve sermedî hicrânı içinde dönerek,eriyerek,uçarak.. Eşlerini ararlar…


Güneşin, penbe ipekli ışıklarını arza vereceğini hiss etdikleri dakîka, onlar için bir ‘azâb ânıdır. Izdırâblarını o kadar açık ve âşikâr olarak insanlara göstermek istemezler. Ve işte bunun için arzın ufukları aydınlanırken yıldızlar, birer birer, derinlere, fezânın soğuk ve meçhûl derinliklerine kaçarlar; Ve orada dönerek, çırpınarak, uçarak.. Eşlerini ararlar…‘Aşk, yıldızların aşkıdır : Uzun, sayısız ‘asırlar, bu ‘aşkın mü’ebbed mahrûmiyetini bilerek, ric‘atsız, avdetsiz bir teslîmiyetle dönmek, dönmek…İşte ‘aşk budur!İnsanların küçük ve fânî ‘aşkında hevesden ve ‘aczden başka bir şey yok!...Göztepe- Kânûn-i sâni, 1336 (1920)


Hâlide Nusret


Kaynak : Servet-i Fünûn - 7 Mayıs, 1336 Perşembe ( 1920) - 16 Şa‘bân, 1338


Yorumlar

Güvenlik Kodu

vahiy  insan  şehir  revelation  ahlâk  etik  ethica  nüzhet yalan estetik  metafizik  ebrah doğu  batı  fıtrat  creation  yaratılış  iyilik  kötülük  dürüstlük  eşref-i mahlûkat  kişilik  asâlet  cesâret  vefâ  sadâkat  ihânet  yalan  immoralist  mitoloji  belh’um adâl  aere perennius  antere  genetik  şuur  terbiye  muâşeret  muâşaka  muvâsalat  firâk  zarâfet  letâfet  ferâset  panteon   rolyef  fresk  heykel  portre  gravür   ideal  ülkü  ülkücü   kerbelâ  aşk keşke  cennet  cehennem  araf  âdem  havva  hâbil  kâbil  elma  haz  hayâ  hicap  gurur  hürriyet  adâlet  musâvat  agnostic  akıl  dacret  locig  analytical  antiq  aristokrasi  kûrûn-i vustâ  giyotin  hakikat  hikmet  paradox  dialectic  tenkit  stoa  akademia  logos  logos spermaticos  felâsife  gelenek  hermeneutic  semantic  hint  upanişad  mutezile  ihvân-ı safa  ilk neden   iskenderiye okulu  medinetü’l fâzıla   hürriyet  kölelik  rönesans  ütopya  rethoric allah’ın kulu abdullah muhammed  kur’ân  endülüs ibn-i rüşd  aristotales  şeyh gâlip  farâbi  platon  sokrat   marcus aurelius  galile  mimar sinan  kirkedard  farabi  ibn-i sina   ibn-i hâldun  kafka  taşköprülüzâde  gazâli  musa cârullah  şemseddin sâmi frasheri  bergson  enver paşa  muhammed ikbal  hayyam  mehmet âkif  yâkup cemil  şems  ibn-i haldun  mevlâna  ali şeriâti  fuzulî  ebu’l âlâ el maarrî  ahmet mithat efendi  cemil meriç  nâmık kemal  ahmed hamdi tanpınar  kemal tahir  yahya kemal  cahid zarifoğlu  dostoyevski  tolstoy  knut hamsun  nietzsche  oğuz atay gogol  albert camus  descartes  herman hesse  puşkin  halil cibran  kaşgarlı mahmut  tevfik fikret  cenap şehabettin  neyzen tevfik  motzart  bach  mahler  tarkovski  suç ve  cezâ   anna karenina  madonna  prag  istanbul  çocuk kalbi  sn. petersburg  soljenitsin  marks  kant  heraklit  hegel  el-hamra  endülüs  kâmus u türkî  redhouse  wagner  kâmus u okyanus  lugat-i fransevî  iliria shqip  meydan larusse  şakâyık-ı nûmâniye  mevzuâtü’l ulûm  abdülkadir merâgi  ıtrî  muhammed esed  michelangelo van gogh  cezanne  rembrand  monet  hoca ali rıza  ulysess gaze  eleni karaindrou  sezen aksu  golha  farid farjad  osman hamdi

Tasarım : ATS