Telvin Hüsn-ü Hat Sahaf Şiir
Anasayfa > Sahaf > HAMLET03.08.2011

CİHÂN EDEBİYATLARINDAN NUMÛNELER:


Danimarka Prensi


HAMLET


İngiliz şâiri “Şekspir” in Dramı


Tercüme ve hülâsa eden


Kâmuran ŞERİF


(  MAARİF VEKÂLETİ )


İstanbul - Devlet Matbaası


1927


(1. SAYFA)


CLAUDİUS- KLODİYUS: Danimarka Kralı


HAMLET- HAMLET: Ölen kral Hamlet’in oğlu


POLONİUS-POLONİYUS: Vezir


HORATİO-HORAŞİYO. Hamlet’in arkadaşı


LAERTES-LÂERET: Poloniyus’un oğlu


ROSENERANTZ-ROZENKARANÇ: Nedime


GUİDSTERN-GİLDEŞTEREN: Nedime


OSRİC-OSRİK Nedime


BİR RAHİP


İKİ MEZARCI


FORTENBRAS: Norveç prensi


İngiltere elçileri


CERTRUDE-JERTRUD:Danimarka kraliçesi, Hamlet’in annesi


OPHELYA-OFELYA: Poloniyus’un kızı


“Hamlet’in” babasının ruhu  .   . İlânihâye


                                    MEVZÛ’UN HÜLÂSASI


(2. SAYFA)


Danimarka kralı Hamlet, kardeşi Klodiyus tarafından uykuda iken zehirlenerek öldürülmüştür. Klodiyus derhal tahta geçer ve yengesi Jertrud’la evlenir.Bir gece ölen kralın ruhu oğlu prens Hamlet’e görünerek kardeşinin yapdığı cinayeti anlatır, intikâmını almasını emr eder. “Hamlet”, amcasını öldürmeğe karar verir. Aynı zamanda duyduğu şiddetli teessürü belli etmemek için kendini deli olmuş gibi gösterir. Klodiyus yeğeninin bu halinden telâşa düşer. “Hamlet”in zayıf iradesi amcasını öldürmesine mâni olur.Nihayet bir gece annesinin odasında iken, perde arkasında kendilerini dinleyen “Poloniyus” ı(u) kral “Klodiyus” zannederek yanlışlıkla öldürür. Kral bu hadise üzerine “Hamlet” i İngiltere’ye gönderir. Bu sırada “Hamlet”i seven, Poloniyus’un kızı “Ofelya” babasının sevgilisi tarafından öldürülmesinden müteessir olarak çıldırır ve intihar eder.. “Hamlet” İngiltere’ye giderken korsanların eline düşer. Biraz sonra Danimarka’ya döner.


O aralık “Poloniyus” un oğlu “Lâert “ , “Hamlet” i bir mübâreze sinde zehirli kılınçla yaralayıp öldürmek üzere kralla söz birliği eder. Mübâreze esnasında kraliçe, “Hamlet” için hazırlanan zehirli içkiyi içip ölür. “Lâert” “Hamlet”i zehirli kılınçla yaralar, fakat bu sırada yanlışlıkla “Hamlet”in eline geçen zehirli kılınçla kendisi de yaralanınca her şeyi i’tirâf eder.


Hamlet ölmeden evvel aynı kılınçla amucasını vurur, babasının intikamını alarak yeminini yerine getirir. 


Yorumlar

Güvenlik Kodu

vahiy  insan  şehir  revelation  ahlâk  etik  ethica  nüzhet yalan estetik  metafizik  ebrah doğu  batı  fıtrat  creation  yaratılış  iyilik  kötülük  dürüstlük  eşref-i mahlûkat  kişilik  asâlet  cesâret  vefâ  sadâkat  ihânet  yalan  immoralist  mitoloji  belh’um adâl  aere perennius  antere  genetik  şuur  terbiye  muâşeret  muâşaka  muvâsalat  firâk  zarâfet  letâfet  ferâset  panteon   rolyef  fresk  heykel  portre  gravür   ideal  ülkü  ülkücü   kerbelâ  aşk keşke  cennet  cehennem  araf  âdem  havva  hâbil  kâbil  elma  haz  hayâ  hicap  gurur  hürriyet  adâlet  musâvat  agnostic  akıl  dacret  locig  analytical  antiq  aristokrasi  kûrûn-i vustâ  giyotin  hakikat  hikmet  paradox  dialectic  tenkit  stoa  akademia  logos  logos spermaticos  felâsife  gelenek  hermeneutic  semantic  hint  upanişad  mutezile  ihvân-ı safa  ilk neden   iskenderiye okulu  medinetü’l fâzıla   hürriyet  kölelik  rönesans  ütopya  rethoric allah’ın kulu abdullah muhammed  kur’ân  endülüs ibn-i rüşd  aristotales  şeyh gâlip  farâbi  platon  sokrat   marcus aurelius  galile  mimar sinan  kirkedard  farabi  ibn-i sina   ibn-i hâldun  kafka  taşköprülüzâde  gazâli  musa cârullah  şemseddin sâmi frasheri  bergson  enver paşa  muhammed ikbal  hayyam  mehmet âkif  yâkup cemil  şems  ibn-i haldun  mevlâna  ali şeriâti  fuzulî  ebu’l âlâ el maarrî  ahmet mithat efendi  cemil meriç  nâmık kemal  ahmed hamdi tanpınar  kemal tahir  yahya kemal  cahid zarifoğlu  dostoyevski  tolstoy  knut hamsun  nietzsche  oğuz atay gogol  albert camus  descartes  herman hesse  puşkin  halil cibran  kaşgarlı mahmut  tevfik fikret  cenap şehabettin  neyzen tevfik  motzart  bach  mahler  tarkovski  suç ve  cezâ   anna karenina  madonna  prag  istanbul  çocuk kalbi  sn. petersburg  soljenitsin  marks  kant  heraklit  hegel  el-hamra  endülüs  kâmus u türkî  redhouse  wagner  kâmus u okyanus  lugat-i fransevî  iliria shqip  meydan larusse  şakâyık-ı nûmâniye  mevzuâtü’l ulûm  abdülkadir merâgi  ıtrî  muhammed esed  michelangelo van gogh  cezanne  rembrand  monet  hoca ali rıza  ulysess gaze  eleni karaindrou  sezen aksu  golha  farid farjad  osman hamdi

Tasarım : ATS