Telvin Hüsn-ü Hat Sahaf Şiir
Anasayfa > Servet Avcı > PKK’ya tutunan radikal sol

PKK’ya tutunan radikal sol1 Mayıs’ta yaşananlar bir gerçeği yeniden doğruladı: Türkiye’deki radikal sol örgütler ve sendikal hareketler büyük bir hızla yutuluyor... Evet, etnikçi hareket, o örgütleri bölecek zannedilirken, durumun daha da vahim olduğu, söz konusu örgütlerin ‘yutulma’ riski taşıdıkları her geçen gün daha iyi anlaşılıyor... Örgütlerin içinde var olan Kürtçü potansiyelin daha diri bir kimlik taşıması, yapıları PKK’nın güdümüne sokuyor... 
Dikkat edilirse, dilleri, propaganda biçimleri, öncelikleri, hedefleri değişiyor... Büyük bir memur sendikasının yıllardır PKK taleplerini kendi talebiymiş gibi gündeme getirmesi, bu yolda ‘kapatılma’ tehlikesine hiç aldırmadan kararlılıkla devam etmesi bir gerçekti... 
Radikal sol, dünyadaki genel erimeye paralel biçimde Türkiye’de de küçüldü... İnkâr edilemez bu olgu karşında, serpilen Kürtçü harekete tutundu... Kürtçü hareket, onlara göre daha dinamik ve geniş tabana sahipti... Geçmişte Alevi gençliği istismar ederek, bu tabandan militan devşirmeyi başarıyla gerçekleştiren marjinal solun, artık o kaynağı aynı derecede kullanamıyor oluşu, etnik bölücülerle daha fazla dayanışmayı mecburî hâle getirdi... Zaten var olan Marksist temelli ideolojik akrabalık, 70’lerin yadigârı yoldaşlık, bu işbirliğine ve karşılıklı geçişlere bir anlamda meşruiyet de kazandırıyordu... ‘Halkların kardeşliği’ni ’örgütlerin kardeşliği’ olarak okumak gerekiyordu!..
Fizyolojinin ilgi sahasına giren bir tür ‘simbiyotik’ ilişkidir bu... Yani her iki organizmanın karşılıklı yarar sağladığı durumdur... Bu ilişkide birlikte yaşamak şarttır... Bugün legal-illegal bir çok sol örgüt, bölücü organizmalarla ‘mutualizm’ denilen simbiyotik ilişki türevi ortaklıktan beslenmekte ve hayatta kalma mücadelesi vermektedir... Marksist solun bu ortaklıktaki payının günden güne azalması, bir tedbir arayışına veya uyanışa değil, tam tersine daha fazla bağımlılığa yol açıyor... Ayakta kalması için PKK’nın diri unsurlarından daha fazla faydalanmayı meşru gördükçe, aslında biraz daha yok olduğunu ya fark edemiyor ya da devlete olan ‘düşmanca’ tutumdaki ortaklık, zaten sınırlı olan objektif düşünme yeteneğini köreltiyor... 
Seçimlerde oluşan ‘blok’lar, ‘emek’ gibi itiraz edilemeyecek ama gerçek niyeti gölgelemeye yarayacak faaliyetler, radikal solu itibarsız biçimde PKK’nın kucağına itiyor... 60’larda ve 70’lerin ilk yarısında solun himayesinde varlığını koruyan ‘etnik bölücülük’le Marksist sol arasındaki ilişki bugün tersine dönmüş durumda... Artık onlara şemsiye olan, gerektiğinde Meclis’e taşıyan, dün ‘korunması’, bugün ise ‘koruması’ gereken yoldaşları var... Üniversitelerde gelişen terörizme baktığınızda, bu ilişkinin ne boyuta ulaştığı çok daha belirgin bir şekilde görülmektedir... Yine PKK terörünün ‘şiddeti taviz koparma yöntemi’ olarak ‘açılım’ adı altında siyasî iktidara tescilletmiş olması, temelde şiddeti esas alan sol örgütler için PKK’yı ‘cezbedici bir model’ konumuna yükseltmiştir... 
‘Karşılıklı yararlanma ilişkisi’ ancak bugünü izah eder, yarın için ‘garanti’ anlamı taşımaz... Bu örgütler, memur ve işçi sendikaları, dernekler, meslek odaları, şımaran ve büyüyen bölücü dalga karşısında ‘ortaklık’tan ‘marabalık’ düzeyine evrildiklerini, karşılıklı bağımlılığın ‘tek taraflı hizmet’e dönüştüğünü fark ettiklerinde belki de çok geç kalmış olacaklar... Bölünmeyle kurtulamayacaklar, yutulmuş olacaklar... 
Kendisini ‘sol’ olarak niteleyen radikal legal-illegal örgütlerin PKK lehine itiraf edilemeyen seyrini çıplak gözle bile teşhis edebilirsiniz... Devletle kalan eski hesabı görme saplantısı ve sözde emek dayanışması, söz konusu örgütlerin hem mücadele yöntemini, hem de dilini PKK’ya ciro ettirmiş gibi... Elbette istisnaları var ama büyük çoğunluğun ve özellikle ‘sivil toplum kuruluşları’nın bölücülüğe nasıl lojistik sağladığı artık gizlenemeyen bir gerçek... Legal örgütlerin yönetim kademelerinde PKK eğilimli olanların gittikçe ağırlık kazanması ‘yutulma’nın derecesini gözler önüne seriyor... Radikal sol, ‘yararlanayım’ derken, yutuluyor...

Yorumlar

Güvenlik Kodu

vahiy  insan  şehir  revelation  ahlâk  etik  ethica  nüzhet yalan estetik  metafizik  ebrah doğu  batı  fıtrat  creation  yaratılış  iyilik  kötülük  dürüstlük  eşref-i mahlûkat  kişilik  asâlet  cesâret  vefâ  sadâkat  ihânet  yalan  immoralist  mitoloji  belh’um adâl  aere perennius  antere  genetik  şuur  terbiye  muâşeret  muâşaka  muvâsalat  firâk  zarâfet  letâfet  ferâset  panteon   rolyef  fresk  heykel  portre  gravür   ideal  ülkü  ülkücü   kerbelâ  aşk keşke  cennet  cehennem  araf  âdem  havva  hâbil  kâbil  elma  haz  hayâ  hicap  gurur  hürriyet  adâlet  musâvat  agnostic  akıl  dacret  locig  analytical  antiq  aristokrasi  kûrûn-i vustâ  giyotin  hakikat  hikmet  paradox  dialectic  tenkit  stoa  akademia  logos  logos spermaticos  felâsife  gelenek  hermeneutic  semantic  hint  upanişad  mutezile  ihvân-ı safa  ilk neden   iskenderiye okulu  medinetü’l fâzıla   hürriyet  kölelik  rönesans  ütopya  rethoric allah’ın kulu abdullah muhammed  kur’ân  endülüs ibn-i rüşd  aristotales  şeyh gâlip  farâbi  platon  sokrat   marcus aurelius  galile  mimar sinan  kirkedard  farabi  ibn-i sina   ibn-i hâldun  kafka  taşköprülüzâde  gazâli  musa cârullah  şemseddin sâmi frasheri  bergson  enver paşa  muhammed ikbal  hayyam  mehmet âkif  yâkup cemil  şems  ibn-i haldun  mevlâna  ali şeriâti  fuzulî  ebu’l âlâ el maarrî  ahmet mithat efendi  cemil meriç  nâmık kemal  ahmed hamdi tanpınar  kemal tahir  yahya kemal  cahid zarifoğlu  dostoyevski  tolstoy  knut hamsun  nietzsche  oğuz atay gogol  albert camus  descartes  herman hesse  puşkin  halil cibran  kaşgarlı mahmut  tevfik fikret  cenap şehabettin  neyzen tevfik  motzart  bach  mahler  tarkovski  suç ve  cezâ   anna karenina  madonna  prag  istanbul  çocuk kalbi  sn. petersburg  soljenitsin  marks  kant  heraklit  hegel  el-hamra  endülüs  kâmus u türkî  redhouse  wagner  kâmus u okyanus  lugat-i fransevî  iliria shqip  meydan larusse  şakâyık-ı nûmâniye  mevzuâtü’l ulûm  abdülkadir merâgi  ıtrî  muhammed esed  michelangelo van gogh  cezanne  rembrand  monet  hoca ali rıza  ulysess gaze  eleni karaindrou  sezen aksu  golha  farid farjad  osman hamdi

Tasarım : ATS